• Modlitwa Jana Pawła II do św. Ojca Pio

   
   

  Modlitwa Jana Pawła II do św. Ojca Pio

   

  Prière de Jean-Paul II au Padre Pio

   

  Pokorny i umiłowany Ojcze Pio :
  Prosimy, naucz także nas pokory serca,
  abyśmy zostali zaliczeni
  do grona prostaczków z Ewangelii,
  którym Ojciec obiecał objawić
  tajemnice swojego Królestwa.
  Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie
  i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba,
  zanim jeszcze Go o to poprosimy.
  Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili
  od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących
  oblicze samego Jezusa.
  Wspieraj nas w godzinie walki i próby,
  a jeśli upadniemy, spraw,
  abyśmy doświadczyli radości
  płynącej z sakramentu pojednania.
  Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie
  do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.
  Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce
  do szczęśliwej Ojczyzny,
  do której również my mamy nadzieję dojść,
  aby na wieki kontemplować chwałę Ojca,
  Syna i Ducha Świętego.

  Amen.